ik, 2 dagen na de vaccinatieik, na vaccinatieik, 1 septembertijger en tekenaartwee tijgersZelfmensachtigen drie keer ikzelfportretikzelf op 5-1-2010zelfportretzelfportretzelfportretzelfportretzelfportretzelfportretzelfportretzelfportretzelfportet in rood krijtzelfportretzoon mist vaderikzelf met kaakontstekingzelfportretzelfportret